Over ons

Wie zijn wij?
De Zuidbus is begin jaren 80 van de vorige eeuw opgericht door actieve buurtbewoners in samenwerking met Stichting Bejaardenwerk Utrecht (SBU), later Stichting Welzijn Ouderen SBU. In 1994 werd het project Zuidbus overgenomen door de dan net opgerichte Stichting Welzijn Zuid. Door een fusie met andere welzijnsstichtingen ging het project in 2003 over naar Stichting Portes.

In december 2008 hebben de toenmalige vrijwilligers (13 chauffeurs en diverse andere medewerkers) Stichting Zuidbus opgericht met financiële steun uit het gemeentelijk leefbaarheidsbudget. De reeds in gebruik zijnde geleaste VW bus en de VW bus in eigendom werden daarop door de stichting aangekocht.

Sinds januari 2014 wordt er, na het wegvallen van het contract met een grote zorginstantie, gereden met één bus. Het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht verleent Stichting Zuidbus sinds 2015 subsidie. Op 1 januari 2016 werd de Zuidbus een BoodschappenPlusBus van het Nationaal Ouderenfonds en voert de bus hun herkenbare logo.

Op eerste kerstnacht 2017 ging ons enige vervoersmiddel geheel verloren door brandstichting. Kort daarna konden wij dankbaar gebruik maken van busjes die spontaan te leen werden aangeboden door bevriende organisaties. Na een jaar konden wij overstappen op een gloednieuwe bus dankzij de medewerking van het Ouderenfonds en de financiële steun van diverse sponsors.

De 17 medewerkers van Stichting Zuidbus zijn allemaal onbetaalde vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om minder-mobiele ouderen van en naar hun activiteit in de wijk te rijden, of deel te laten nemen aan een van de talrijke uitstapjes in het land. Ouderen die zonder onze bus minder vaak, of zelfs in het geheel niet, buiten zouden komen. Dit is erg dankbaar werk, en dat merken de vrijwilligers elke keer weer. Daar doen we het voor!

Organisatie

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester plus een algemeen bestuurslid. Zij nemen de besluiten die genomen moeten worden om de doelstellingen van stichting Zuidbus te kunnen garanderen.  
Zij dragen ook zorg voor taken die rechtstreeks met het reilen en zeilen van de Zuidbus te maken hebben, zoals het maken van de planning voor lokale ritten en voor uitstapjes in Utrecht en omgeving, samenstellen en rondbrengen van de reisfolders, contact houden met deelnemers en opdrachtgevers, laten onderhouden van de bus, etc.

Chauffeur
De chauffeur zorgt voor een veilige en aangename rit en wordt tijdens uitstapjes, waar nodig, geholpen door de gastvrouw.

Gastvrouw/heer
De gastvrouw/heer assisteert tijdens uitstapjes, waar nodig, de chauffeur en helpt de passagiers bij het in- en uitstappen. Hij/zij draagt tevens zorg voor de financiële afhandeling.

Vrijwilligersbeleid
Al onze vrijwilligers hebben getekend voor de bepalingen in de vrijwilligersovereenkomst, inclusief onze gedragscode.

Bekijk hier onze vrijwilligersovereenkomst.
Bekijk hier onze gedragscode.

Sollicitanten krijgen altijd een intakegesprek met twee bestuursleden. Kandidaat-chauffeurs krijgen bovendien een rijtest met onze bus onder begeleiding van een of meer bestuursleden. 

Voor iedere nieuwe vrijwilliger wordt standaard een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Dit is kosteloos.

Toekomstperspectief
Begin december 2017 heeft het Zuidbus bestuur vier grote fondsen benaderd met het verzoek om een deel van de eigen bijdrage voor een nieuwe bus voor hun rekening te nemen, hetgeen volledig is gelukt. Sinds eind 2018 rijden wij in een comfortabele Mercedes Sprinter personenbus met ruimte voor 7 passagiers. Wij kunnen onze deelnemers weer jarenlang blij maken met leuke ritten.

 

"Ik ben sinds 2013 vrijwilliger bij de Zuidbus. Ik zit in het bestuur en denk en beslis mee over alles wat nodig is om onze stichting goed te laten draaien. Ik ben ook verantwoordelijk voor de planning van alle lokale ritten en uitstapjes.  Dit is een leuke, nuttige en dankbare tijdsbesteding waar de ouderen - en ikzelf - heel veel aan hebben." 
Eric Olivier, 
planning en social media

 

"Na 42 jaar bij de thuiszorg gewerkt te hebben miste ik het contact met ouderen. Ik wilde ook nog een bijdrage aan de maatschappij leveren na mijn pensionering. Toen kwam de Zuidbus op mijn pad. Ik geniet van de levensverhalen, het samen genieten van de uitstapjes en blije en tevreden gezichten. Iedereen is gelukkig na een eenzame periode elkaar weer te ontmoeten en ervaren in een mooie omgeving en in een veilige en comfortabele bus rond te toeren. Ik hoop dat ik samen nog lang met onze gasten van de Zuidbus mag genieten." 
An Scherrenberg, 
gastvrouw

 

"Een aantal jaren geleden verzorgde ik met veel plezier mijn schoonmoeder in de laatste jaren van haar leven. Ik assisteerde de activiteitenbegeleiding en reed vaak met de bewoners in het busje van het verpleeghuis naar de verschillende activiteiten. Na haar dood vroeg ik mij af wat ik met mijn vrije tijd moest doen. Bestuurswerk kostte mij teveel energie en rijden met de bus gaf me juist energie. Toen zag ik bij toeval dat Stichting Zuidbus nog een chauffeur nodig had. Er volgde snel een kennismakingsafspraak gevolgd door een proefrit. Dat is echt nodig want we rijden met een kwetsbare doelgroep waarvoor veiligheid en comfort heel belangrijk zijn. Ik werd aangenomen en er ging een wereld van plezier voor mij open. Het is supergezellig om samen met de gastvrouw/heer je gasten te verwennen met een mooi dagje uit. Als chauffeur mag je je eigen route bepalen met als enige eis: het moet een mooie rit worden. Je laat je gasten de mooiste hoekjes van ons land zien en zorgt voor een onvergetelijke dag. En je beloning krijg je direct terug in de vorm van een stralende glimlach van je gasten!"   
Ingo Heinen, 
chauffeur