Over ons

Wie zijn wij?
De Zuidbus is 35 jaar geleden opgericht door actieve buurtbewoners in samenwerking met Stichting Bejaardenwerk Utrecht (SBU), later Stichting Welzijn Ouderen SBU. In 1994 werd het project Zuidbus overgenomen door de dan net opgerichte Stichting Welzijn Zuid. Door een fusie met andere welzijnsstichtingen ging het project in 2003 over naar Stichting Portes.

In december 2008 hebben de toenmalige vrijwilligers (13 chauffeurs en diverse andere medewerkers) Stichting Zuidbus opgericht met financiële steun uit het gemeentelijk leefbaarheidsbudget. De reeds in gebruik zijnde geleaste VW bus en de VW bus in eigendom werden daarop door de stichting aangekocht.

Vanaf januari 2014 wordt er, na het wegvallen van het contract met een grote zorginstantie, gereden met één VW bus. Het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht verleent Stichting Zuidbus sinds 2015 subsidie. Op 1 januari 2016 werd de Zuidbus een BoodschappenPlusBus van het Nationaal Ouderenfonds en voert de bus hun herkenbare logo.

Op eerste kerstnacht 2017 ging ons enige vervoersmiddel geheel verloren door brandstichting. Sindsdien maken de vrijwilligers en onze ouderen dankbaar gebruik van busjes die spontaan te leen worden aangeboden door bevriende organisaties, in afwachting van een structurele oplossing.

De 19 medewerkers van Stichting Zuidbus zijn allemaal onbetaalde vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om minder-mobiele ouderen van en naar hun activiteit in de wijk te rijden, of deel te laten nemen aan een van de talrijke uitstapjes in het land. Ouderen die zonder onze bus minder vaak, of zelfs in het geheel niet, buiten zouden komen. Dit is erg dankbaar werk, en dat merken de vrijwilligers elke keer weer. Daar doen we het voor!

Functies waarbij onze vrijwilligers betrokken zijn:

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester plus twee algemene bestuursleden. Zij nemen de besluiten die moeten genomen worden om de doelstellingen van stichting Zuidbus te kunnen garanderen.

Zuidbus Commissie
De Zuidbus commissie bestaat uit mensen die rechtstreeks met het reilen en zeilen van de Zuidbus te maken hebben, zoals het maken van de planning voor lokale ritten en voor uitstapjes in Utrecht en omgeving, samenstellen en rondbrengen van de reisfolders, contact houden met opdrachtgevers, laten onderhouden van de bus, etc.

Chauffeur
De chauffeur zorgt voor een veilige en aangename rit en wordt tijdens uitstapjes, waar nodig, geholpen door de gastvrouw.

Gastvrouw
De gastvrouw assisteert tijdens uitstapjes, waar nodig, de chauffeur en helpt de passagiers bij het in- en uitstappen. Zij draagt tevens zorg voor de financiële afhandeling.

Toekomstperspectief
Het verlies van onze bus op eerste kerstnacht was een enorme domper voor al onze vrijwilligers en de ouderen voor wie onze vervoersdienst destijds werd opgericht. Gelukkig konden we al snel gebruik maken van de spontaan aangeboden vervoershulp van collega-BoodschappenPlusbus organisaties. Hiermee kunnen onze lokale ritten en uitstapjes in het land nog steeds worden gereden.

Begin december 2017 heeft het Zuidbus bestuur vier grote fondsen benaderd met het verzoek om een deel van de eigen bijdrage voor een nieuwe bus voor hun rekening te nemen, hetgeen is gelukt. De vooruitzichten op een geheel ingerichte nieuwe personenbus van het Ouderenfonds zijn goed.

Vacatures
Stichting Zuidbus heeft momenteel geen nieuwe vrijwilligers nodig. Zodra dit wel het geval is melden wij dit hier. Wij plaatsen onze vacatures ook op de website van de VCU en WijkConnect

meer...

"De zuidbus is voor mij een dag waar ik mensen vrolijk mee maak. Je krijgt na zo'n dag weer complimenten dat je goed voor ze gezorgd hebt. Ik zeg altijd: je bent nooit te oud om te leren en het zijn de kleine dingen die het doen." 
Janneke van Dijk, 
gastvrouw

 

"Ik ben sinds 2013 vrijwilliger bij de Zuidbus. Dit is een nuttige en dankbare tijdsbesteding waar de ouderen heel veel aan hebben." 
Eric Olivier, 
planning en social media
(lees hier mijn interview door het Ouderenfonds)