Steun ons

Draagt u het werk van Stichting Zuidbus een warm hart toe en wilt u hiervan blijk geven? Wat dacht u van een gift in de vorm van een financiĆ«le bijdrage naar keuze?


Met uw steun draagt u bij aan het voortbestaan van de Zuidbus!


U kunt uw gift als volgt overmaken:

Rekeningnummer: NL74 INGB 0004 3225 60
t.n.v.: Stichting Zuidbus
o.v.v.: gift Stichting Zuidbus


Namens alle vrijwilligers hartelijk bedankt!